Välkommen till Brandbefälsmötet 2017

15-16 februari 2017 Sundspärlan Helsingborg


BRANDBEFÄLSMÖTET 2017 är en riksomfattande nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer och befäl inom den räddningstjänsten i Sverige. Tillsammans med leverantörer och branschföretag från näringslivet och räddningstjänsterna i Sverige har vi lyckats skapa ett etablerat forum och mötesplats där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag under två dagar möts för nätverkande och erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

Programmet på BRANDBEFÄLSMÖTET 2017 kommer bl.a. att redovisa Trafikolyckan i Örkelljunga med arbetsplatsolycka, Storbranden på konsthögskolan i Stockholm, Drönare vid insats med tanke på det senaste domstolsutfallet? Ny EU-metodik för fordon med alternativa bränslen, Hur mottaglig är Räddningstjänsten för ny teknik?

BRANDBEFÄLSMÖTET 2017 är en av Sveriges största mötesplatser för alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige. Förra årets konferens lockade över 200 deltagare och utställningen blev snabbt fullbokad. Årets konferens hålls i Helsingborg den 15-16 februari. Programmet dag ett pågår mellan 9.00-17.30 och avslutas med en gemensam konferensmiddag på kvällen, dag två pågår mellan 9.00-13.00.

Se föreläsningarna från BRANDBEFÄLSMÖTET 2017

I år livesänder vi från BRANDBEFÄLSMÖTET 2017


KONFERENSFAKTA

Var, när, hur? Här hittar du all information du behöver veta om konferensen BBM

Läs mer

FÖRELÄSARE

BBM har ett brett utbud av kompententa föreläsare från många olika brancher

Läs mer

PROGRAM

BBM är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer

Föreläsare på Brandbefälsmötet 2017

Christer Ängehov

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Christer Ängehov är förbundschef på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Christer kommer under Brandbefälsmötet 2017 att berätta om Trafikolyckan i Örkelljunga som arbetsplatsolycka där Räddningstjänsten Skåne Nordväst miste en kollega. Christer kommer också att avsluta konferensen med att delge lite av sina tankar kring framtidens räddningstjänst och hur operativ ledning kan utvecklas.

Mårten Eskilsson

Räddningstjänsten Strängnäs

Mårten Eskilsson är brandingenjör och har arbetat i branschen sedan 1995. Sedan 2002 arbetar han som ställföreträdande räddningschef i Strängnäs. Mårtens huvudansvar är räddningstjänstens fordon, materiel och stationer samt kontakterna med SOS Alarm. Han åker operativt som räddningschef i beredskap för Räddsam Mälardalen samt vid behov som insatsledare i Strängnäs. Intresset för brandkårer, brandbilar och annat runt utryckningsfordon har funnits sedan barnsben. Sedan 1995 är Mårten ordförande i Svensk Utryckningsfordonsförening med knappt 600 medlemmar. På Brandbefälsmötet 2017 kommer Mårten att diskutera Hur ser framtidens brandbil ut?

Stefan Haggö

MSB

Stefan Haggö arbetar som ledningslärare på MSB vid utbildningsverksamheten i Revinge. Han har tidigare arbetat inom Räddningstjänsten i 25 år, och de sista 10 åren som operativt befäl. Stefan är pilot på civila drönare och utbildar brandbefäl med kunskap om drönare vid insatser, men även andra piloter. Han ingår i ett svenskt nationellt nätverk av piloter och är också verksam inom Missing People Swedens lokalavdelning i Blekinge där han ibland verkar som operativ chef vid sökinsatser. Under Brandbefälsmötet 2017 kommer Stefan att prata om att använda drönare vid insatser.

Christer Sjöstedt

Räddningstjänsten Jönköping

Christer Sjöstedt arbetar som brandmästare på Räddningstjänsten i Jönköping på förebyggandesektionen. Operativt tjänstgör Christer som insatsledare. På Brandbefälsmötet 2017 kommer Christer, tillsammans med Andreas Melin, att berätta om vindsbranden som bröt ut i Jönköping i maj 2016.

Mattias Strömgren

MSB

Mattias Strömgren arbetar på MSB med olycksutredning och lärande från olyckor och räddningsinsatser. Arbetet omfattar bl.a. metodutveckling, utbildning i olycksutredning, samordning och stöd till kommunal räddningstjänst och andra myndigheter, analys av olyckor samt MSB:s nationella register över omkomna vid bränder. Mattias, som har arbetat med olycksutredning sedan 2003 kommer till Brandbefälsmötet 2017 för att prata om Vägledning om skydd av räddningspersonal på skadeplats trafik.

Göran Rosvall

Göran Rosvall Konsult AB

Göran Rosvall är f.d. ordförande i Statens haverikommission. I dag arbetar han i ett eget litet företag med att hjälpa företag, myndigheter och organisationer med olycksutredningar, olycksförebyggande rådgivning, utredningar och analyser, risk- och sårbarhetsanalyser samt utveckling av system för avvikelsehantering och händelseutredningar m.m. På Brandbefälsmötet 2017 kommer Göran att redogöra för resultatet av utredningen av olyckan I Örkelljunga.

Joakim Ilmrud

Räddningstjänsten Hörby

Joakim Ilmrud arbetar som Operativ chef på Räddningstjänsten Hörby och Höör. Det primära ansvarsområdet är att verkställa att Hörby och Höörs kommun har en god och effektiv förmåga att genomföra räddningsinsatser inom det geografiska områdesansvaret. Man arbetar bl.a med gemensamma regionala ledningsfrågor i Skåne, exempelvis via ett Regionalt ledningsfordon och ledningsorganisation. Joakim kommer till Brandbefälsmötet för att berätta om processen med att ta fram ett nytt ledningsfordon för Skåne.

Andreas Melin

Räddningstjänsten Jönköping

Andreas Melin jobbar som brandmästare på Räddningstjänsten i Jönköping där han tillhör förebyggandesektionen. Han arbetar även förebyggande i trafikfrågor där han samverkar med andra förvaltningar i kommunen, Trafikverket m.m. För närvarande tjänstgör Andreas i det operativa arbetet som inre befäl. Andreas kommer till Brandbefälsmötet för att, tillsammans med Christer Sjöstedt, rapportera om vindsbranden i Jönköping som inträffade i maj 2016.

Gabriel Sahin

Esri

Gabriel Sahin arbetar på Team Lead Esri National Security Team. Teamet arbetar med myndigheter och organisationer inom Nationell Säkerhet; krisberedskap, försvar, civil säkerhet och underrättelse, som behöver analys-, besluts- och kommunikationsstöd genom geografiskt informationssystem. Gabriel kommer på Brandbefälsmötet 2017, tillsammans med Oscar Monell, att berätta om Hur vi kan använda GIS som insatsverktyg.

Oscar Monell

Esri

Oscar Monell jobbar för GIS Solution Architect, Esri Sverige i Malmö. Genom arbetet som lösningsarkitekt, föreläsare, strategisk rådgivare och inspiratör verkar Oscar för att utveckla användningen av geografisk information i Sveriges kommunala verksamheter. Att lyckas få organisationens geografiska information till bredare användning till nytta för flera verksamhetsdelar, så som räddningstjänster, är av högsta prioritet. Oscar kommer tillsammans med Gabriel Sahin på Brandbefälsmötet 2017 att berätta om Hur vi kan använda GIS som insatsverktyg.

Torbjörn Axelsson

Trafikverket

Torbjörn Axelsson arbetar på Trafikverket som Enhetschef Underhåll Syd där han har ansvaret för vägunderhållet i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Torbjörn kommer till Brandbefälsmötet 2017 för att under blocket Säkerheten för personal på skadeplats prata om Hur vi kan minska antalet olyckor och öka säkerheten för arbete på väg.

Ola Morin

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Ola Morin har varit anställd på Räddningstjänsten Nordvästra Skåne sedan 1982 och jobbat med det mesta inom brand/räddning under denna tid. Specialiteterna har varit inomhusbrandsläckning, fartygsbrandsläckning, räddning vid trafikolyckor m.m. Under blocket Inträffade händelser kommer Ola, tillsammans med Gustav Ask, att berätta om Radhusbränderna i Bjuv och Ängelholm.

Mattias Sjöström

Räddningstjänsten Halmstad

Mattias Sjöström arbetar som brandmästare på Räddningstjänsten Halmstad. Under blocket Inträffade händelser på konferensens första dag kommer Mattias att berätta om Exploderande kettlebells I Halmstad.

PO Malmquist

Utkiken

PO Malmquist är brandingenjör med lång erfarenhet från bl.a. Helsingborgs Brandförsvar. Nu driver han företaget Utkiken som arbetar med omvärldsbevakning och kunskapsspridning åt räddningstjänster och brandkonsulter. PO kommer till Brandbefälsmötet 2017 för att prata om Säkerhetsbefäl på skadeplats.

Gustav Ask

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Gustav Ask är distrikschef på Räddningstjänstens Skåne Nordväst och arbetar med såväl operativa som personalfrågor inom både hel- och deltidssidan samt åker som vakthavande brandingenjör i nordvästra Skåne. Gustav sitter även i styrelsen för SBB Skåne-Blekinge. På Brandbefälsmötet 2017 kommer Gustav, tillsammans med Ola Morin, att berätta om Radhusbränder i Bjuv och Ängelholm.

Anders Palm

Storstockholms brandförsvar

Anders Palm jobbar sedan 2004 som vakthavande brandingenjör vid Storstockholms brandförsvar. I sin nuvarande tjänst som utvecklingsledare tittar han på hur SSBF kan utveckla sin förmåga att verka vid stora och komplexa räddningsinsatser. Anders kommer på Brandbeflsmötet 2017 att berätta om förra årets brand i konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

Tore Eriksson

MSB

Tore Eriksson jobbar inte bara på MSB, han är också president i CTIF -International Association of Fire and Rescue Service som idag är världens äldsta existerande internationella brandkårsorganisation. Tore Eriksson kommer till Brandbefälsmötet för att prata och berätta om två saker: Vad är CTIF -International Association of Fire and Rescue Services? Samt som representant för MSB berätta om Insatsmodell och metodik för olyckor med moderna fordon.

Jörgen Hallberg

SBB

Jörgen Hallberg är f.d räddningschef i Helsingborg och vice ordförande i SBB, Föreningen Sveriges Brandbefäl. Jörgen kommer på Brandbefälsmötet 2017 bl.a att prata om Rådet för chefs- och befälsrollen om framtiden.