• BRANDBEFÄLSMÖTET 2016
  • Medverkande företag
  • Var med på Brandbefälsmötet 2016

    Brandbefälsmötet vänder sig till alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige

Välkommen till Brandbefälsmötet 2016

Samverkan • Teknik och taktik • Framtiden inom räddningstjänsten

Välkommen till Skåne och Brandbefälsmötet 10-11 februari 2016. Årets konferens har följande blockrubriker: Inträffade händelser, Samverkan, Teknik och taktik samt Framtiden inom räddningstjänsten. Brandbefälsmötet vänder sig till alla chefer och befäl inom räddningstjänsten i Sverige och är ett forum för framtidsfrågor och utvecklingen inom räddningstjänsten. Konferensen arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget i samverkan med SBB – Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Brandbefälsmötet 2016 har ett fullmatat program med många intressanta föredrag. I blocket "Samverkan" handlar det bl.a om samverkanswebben, dynamisk resurshantering, MSB:s förstärkningsresurser och en europeisk samverkansmodell för insats i fordon med alternativa bränslen. I blocket "Teknik och taktik" handlar det bl.a om Rakel, Intelligenta nycklar för automatlarm och Risker vid insats mot objekt som har solceller. I blocket "Framtiden inom räddningstjänsten" kommer vi bl.a tala om regionindelningen av räddningstjänsten i övriga nordiska länder och hur detta skulle kunna genomföras i Sverige, rapport om projektet Friska brandmän och i samband med konferensen kommer det att ges möjlighet att besöka Helsingborgs nya brandstation som är byggd och konstruerad enligt konceptet Friska brandmän.

Välkommen till Helsingborg 10-11 februari 2016.
Brandbefälsmötet arrangörer

© 2016 Brandbefälsmötet 2016 | Dela Brandbefälsmötet 2016 på