Välkommen till BRANDBEFÄLSMÖTET 2021
Välkommen till Brandbefälsmötet 2021 Välkommen till Brandbefälsmötet 2021

VÄLKOMMEN TILL webbinarium Brandbefälsmötet 2021
10 mars

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige

Vi har skapat ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag möts för erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

Årets konferens arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst i samverkan med Informationsbolaget och kommer att genomföras som ett webbinarium 10 mars mellan klockan 09.00-14.30.

Brandbefälsmötet 2021 - Utveckling och utredningar Brandbefälsmötet 2021 - Utveckling och utredningar

Programmet på Brandbefälsmötet 2021

Årets program kommer att gå igenom ett antal inträffade aktuella händelser och dra lärdom och erfarenheter kring dessa. Vi kommer bl.a. att få en rapport från Polarbröds-branden uppe Älvsbyn. Vi kommer också att få en rapport från dom 2 stora vindsbränderna i Landskrona sommaren 2020. MSB kommer och berättar om ”Ny befälsutbildning utifrån förändringarna i LSO” samt redovisar dom nya föreskrifterna ELS (ledning) och Kommunernas handlingsprogram. Mer information om programmet hittar du på vår hemsida där du också hittar alla våra föreläsare.

Erbjudande grupplicens

En stor nyhet inför Brandbefälsmötet 2021 är att vi erbjuder räddningstjänsterna en s.k “Grupplicens”. Detta innebär att ni får fritt antal inloggningar för att möjliggöra att så många av era medarbetare som möjligt inom er organsiation ska kunna följa konferensen. De räddningstjänster som köper “Grupplicens” får också tillgång att se konferensen i efterhand. Mer information hittar du under Fakta.

Välkommen till webbinarium Brandbefälsmötet 2021 10 mars
Brandbefälsmötet 2021 BRANDBEFÄLSMÖTET 2021 - Webbinarium 10 mars - BRANDBEFÄLSMÖTET 2021