Brandbefälsmötet 2019

Föreläsare


Brandbefälsmötet 2019 Föreläsare

Dan Eliasson

MSB

Skogsbränderna i somras gav oss en hel del nya lärdomar och erfarenheter, både på lokal nivå och nationellt. Nu under våren levereras som en följd av det även ett antal regeringsuppdrag. Samtidigt startar nu kommunernas arbete med planering av civilt försvar, där räddningstjänsten också har en viktig roll. Dan Eliasson kommer i sitt anförande att ta upp en diskussion om räddningstjänstens utveckling nu och i framtiden.

Läs mer om Dan

Anna Henningsson

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Anna Henningsson är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Blekinge. Anna kommer till Brandbefälsmötet 2019 för att, ur ett miljö- och arbetsmiljöperspektiv, berätta om Haveriet med JAS Gripen utanför Ronneby.

Läs mer om Anna

Jan Wisén

MSB

Jan Wisén arbetar på Myndigheten för samhällskydd och beredskap som Biträdande avdelningschef/Senior rådgivare på avdelningen för utveckling av beredskap. Jan kommer på Brandbefälsmötet att prata om utredningen Effektivare Räddningstjänst – var står vi nu?

Läs mer om Jan

Peter Arnevall

Storstockholms brandförsvar

Peter Arnevall är Räddningschef för Storstockholms brandförsvar och ansvarar för att förbundet hela tiden är ändamålsenligt utformat samt att förbundet utvecklas i linje med samhället och omvärlden. Peter kommer till Brandbefälsmötet för att tillsammans med Emma Nordwall berätta om MSB:s nationella samordningsstab under skogsbränderna sommaren 2018.

Läs mer om Peter

Lasse Lähnn

Röda Korset

Lasse Lähnn är ansvarig för Röda Korsets nationella krisledningsorgan och var under sommaren 2018 även TF Nationell chef för SRK. Lasse kommer på Brandbefälsmötet 2019 att berätta om insatserna under skogbränderna i somras där Svenska Röda Korset var en av aktörerna, dels med uppdrag från MSB men framförallt med ett stort engagemang med egna volontärer, förstahjälpare, krisstödjare etc.

Läs mer om Lasse

Emma Nordwall

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall är stf. Förbundsdirektör och Strategisk stabschef på Räddningstjänsten Skåne Nordväst, i Helsingborg. Hon är även ordförande för föreningen SFPE-BIV samt arbetar som räddningschef i beredskap för elva kommuner. Emma engagerar sig ofta i utveckling, projekt och forskningsreferensgrupper för räddningstjänstfrågor och ser därför en framtid med en modern och flexibel räddningstjänst som möter samhällets behov snabbare. Emma kommer under Brandbefälsmötet 2019 att tillsammans med Peter Arnewall berätta om MSB:s nationella samordningsstab under skogsbränderna sommaren 2018.

Läs mer om Emma

Michael Simmeborn

Räddningstjänsten Jönköping

Michael Simmeborn är brandmästare i Jönköping där han operativt jobbar som insatsledare och inre befäl. Michael kommer på Brandbefälsmötet 2019 att berätta om en dramatiskt brand på ett studentboende som inträffade i september 2018. Vid tillfället hoppade en person från 7:e våningen ner i språngkudde, dessutom hade en person redan hoppat från 7:e våningen innan räddningstjänsten var på plats. Ytterligare 2 personer räddades med maskinstege. 11 personer fördes med ambulans till sjukhus.

Läs mer om Michael

Johan Szymanski

Brandkåren Norra Dalarna

Johan Szymanski är Förbundsdirektör och Räddningschef på Brandkåren Norra Dalarna. Johan var räddningsledare vid skogsbranden i Trängslet i Älvdalens kommun i juli 2018. På Brandbefälsmötet kommer Johan att berätta om de Problem som finns med att leda insats i stora geografiska och komplexa områden.

Läs mer om Johan

Robert Strid

Gästrike räddningstjänst

Robert Strid har jobbat inom räddningstjänsten i 17 år. Sedan 2013 är han räddningschef i Gästrike räddningstjänst som omfattar 5 kommuner. Under sommaren var Robert räddningsledare vid de omfattande bränderna i Ljusdals kommun både när Ljusdals kommun var ansvariga och när Länsstyrelsen Gävleborg tog över räddningstjänsten. Om detta kommer Robert att berätta på Brandbefälsmötets andra dag.

Läs mer om Robert

Annie Johansson

Kyllesjö Skog

Annie Johansson är jägmästare och skogsbrandsexpert på Kyllesjö Skog. Annie kommer till Brandbefälsmötet 2019 för att prata om Hur läser vi brandriskvärdena för att skapa bra beslutsunderlag?

Läs mer om Annie

Per Reinholdsson

Element

Per Reinholdsson har jobbat som materialexpert på kompositer och polymerer på Element i 26 år. Per kommer till Brandbefälsmötet 2019 för att berätta om hur arbetsmiljön påverkas efter brand. Fokus ligger på brand på fordon innehållande kompositer och haveriet med JAS Gripen utanför Ronneby.

Läs mer om Per

Anneli Bergholm

MSB

Anneli Bergholm Söder är chef för MSB:s operativa avdelning och leder MSB:s operativa arbete under nationella och internationella kriser som skogbränderna 2018, terrorhändelsen i Stockholm, flyktingsituationen 2015 och ebolautbrottet. Till Brandbefälsmötet 2019 kommer Anneli för att berätta om hur MSB ger rätt stöd vid rätt tillfälle.

Läs mer om Anneli

Henning Wallén

Räddningstjänsten Storgöteborg

Henning Wallén jobbar som insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg. Henning hade rollen som skadeplatschef vid händelsen på ”Lax och räkor” den 29/7 2018. Om denna resurskrävande industribrand i Lundby Göteborg, som hade påverkan på samhället, kommer Henning att tillsammans med sin kollega Per-Anders Lindfeldt berätta mer om.

Läs mer om Henning

Per-Anders Lindfeldt

Räddningstjänsten Storgöteborg

Per-Anders Lindfeldt jobbar både i funktionen insatsledare och insatschef inom Räddningstjänsten Storgöteborg. Vid industribranden i Lundby i Göteborg sommaren 2018 tjänstgjorde Per-Anders som insatschef och hade rollen som räddningsledare. Tillsammans med sin kollega Henning Wallén kommer Per-Anders till Brandbefälsmötet 2019 för att berätta om denna händelse, som hade stor påverkan på samhället.

Läs mer om Per-Anders

Ulrika Lindmark

Räddningstjänsten Syd

Ulrika Lindmark arbetar som stf räddningschef på Räddningstjänsten Syd och är chef för den gemensamma räddningscentralen i området. Ulrika kommer att prata om bakgrunden till MSBs projekt Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst som hon är projektledare för och det arbete som görs i projektet.

Läs mer om Ulrika

BRANDBEFÄLSMÖTET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2019 har ett brett utbud av kompetenta föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/bbm/slidesLogos/less.png
img/bbm/slidesLogos/kyllesjo.png
img/bbm/slidesLogos/celab.png
img/bbm/slidesLogos/zeziola.png
img/bbm/slidesLogos/ferno.png
img/bbm/slidesLogos/Contalsecurity_slide.png
img/bbm/slidesLogos/alstor.png
img/bbm/slidesLogos/srsa.jpg
img/bbm/slidesLogos/plastic.png
img/bbm/slidesLogos/innovative.png
img/bbm/slidesLogos/terri.png
img/bbm/slidesLogos/msb.png
img/bbm/slidesLogos/Brissmans.png
img/bbm/slidesLogos/birepo.png
img/bbm/slidesLogos/gpbm.png
img/bbm/slidesLogos/swedlock.png
img/bbm/slidesLogos/flame_sec_new.png
img/bbm/slidesLogos/coldcut.png
img/bbm/slidesLogos/24hmeals.png
img/bbm/slidesLogos/werma_slide.png
img/bbm/slidesLogos/skyskol.png
img/bbm/slidesLogos/intraraddningstjanst_slide.png
img/bbm/slidesLogos/x-fire_slide.png
img/bbm/slidesLogos/4c_new.png

ERBJUDANDE

ERBJUDANDE

GÅ 4 BETALA FÖR 3

Medlemmar i SBB erhåller 1200kr i rabatt vid anmälan.
*Kan ej kombineras med andra erbjudande.

FÖRELÄSARE

Per Reinholdsson

Element

Per Reinholdsson har jobbat som materialexpert på kompositer och polymerer på Element i 26 år. Per kommer till...

Läs mer om föreläsarna här