Brandbefälsmötet 2020

Medverkande företag

Brandbefälsmötet Medverkande företag

Lejon Kemi AB


Lejon Kemi är ett företag med specialistkompetens inom tillämpad yt- och rengöringskemi. I bolaget finns över 30 års erfarenhet av produktutveckling och tillverkning av bl.a. miljöanpassade avfettnings- och rengöringsmedel för yrkesmässig användning inom företag, stat och kommuner.

Sedan år 2011 har Lejon Kemi arbetat med utveckling av rengöringsmedel och rengöringsmetoder för tvätta bort sot och hälsoskadliga ämnen från andningsapparater, andningsmasker, larmställ, brandslangar, verktyg, maskiner, fordon m.m. Utvecklingsarbetet har skett i samråd och viss samverkan med bl.a. andningsapparattillverkare, räddningstjänster i Sverige och i Norge, externa laboratorier, kemister, toxikologer och tillverkare av PPE diskmaskiner och tvättmaskiner. Utvecklingsarbetet har resulterat i en serie produkter och rengöringsmetoder som gett mycket bra rengöringsresultat i externa laboratorieanalyser och enligt tester och praktisk användning på många brandstationer i både Sverige och Norge.

Lejon Kemis produkter tillverkas i Sverige i en fabrik med hög flexibilitet och god kapacitet. Samtliga Lejon Kemis produkter är uppbyggda av snabbt biologiskt nedbrytbara tensider och komplexbildare som huvudsakligen är baserade på förnyelsebara råvaror. Företagets fordonsrengöringsmedel uppfyller t.ex. Kemikaliesvepets miljökrav.

Lejon Kemi AB

Plats: 2

Webbplats: Lejon Kemi AB

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png

FÖRELÄSARE

Paul Juhlin

Polisen Region Syd

Paul Juhlin arbetar för Polisen Region Syd. Paul har lång erfarenhet som Yttre Befäl i Malmö, befäl...

Läs mer om våra föreläsare här