Brandbefälsmötet 2020

Elin Isfall - Föreläsare

Elin Isfall

Elin Isfall

Räddningstjänsten Jönköping

Elin Isfall jobbar som brandingenjör i beredskap i Jönköping och är också chef för deras olycksförebyggande avdelning. Det är räddningstjänsten som ansvarar för att samordna Jönköpings kommuns suicidpreventiva arbete och förutom att åka på larm arbetar de också aktivt med krisstöd till närstående efter en inträffad olycka med suicid. De arbetar aktivt i de olika skeendena, före - under - efter, i tätt samarbete med kommunens övriga förvaltningar, Regionen, Polisen och övriga kontaktytor som finns runt den drabbade personen. Elin Isfall kommer till Brandbefälsmötet 2020 för att berätta om detta arbete.

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png

FÖRELÄSARE

Per Friis

Räddningstjänsten Hässleholm

Per Friis är brandmästare och jobbar på Räddningstjänsten Hässleholm som Yttre Befäl. Per kommer til...

Läs mer om våra föreläsare här