BRANDBEFÄLSMÖTET 2022

Anders Edstam - Föreläsare

Anders Edstam

Anders Edstam

MSB

Anders Edstam är sedan ett drygt år anställd vid MSB som tillsynsansvarig och sedan en tid tillika tillförordnad chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor. Anders bakgrund är mångårig erfarenhet från ledande befattningar i kommunal räddningstjänst vid Södertörns brandförsvarsförbund.

Anders kommer hålla två föredrag på Brandbefälsmötet: Genom förändringarna i lag om skydd mot olyckor där MSB fick en utökad föreskriftsrätt har staten återtagit del av den frihet kommunerna haft. Vad är syftet och vad är förväntad påverkan på Sveriges räddningsstjänstorganisationer? Varför är MSB:s tillsyn av kommunerna en viktig pusselbit?

MSB

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

7.950 kronor exkl. moms.
Grupplicens innebär fritt antal inloggningar inom egna organisationen/
räddningstjänsten. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Brandbefälsmötet 2022 presenteras av

img/bbm21/slideLogos/svebab.png
img/bbm21/slideLogos/zeziola.png
img/bbm21/slideLogos/addsec.png
img/bbm21/slideLogos/coldcutsys.png
img/bbm21/slideLogos/less.png
img/bbm21/slideLogos/northcom.png