Brandbefälsmötet 2020

Ove Brunnström - Föreläsare

Ove Brunnström

Ove Brunnström

MSB

Ove Brunnström arbetar på MSB som handläggare på Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor. Ove kommer under programpunkten Var står vi i återinförandet av civilt försvar?, att förklara och ge en kort historisk tillbakablick på begreppen befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB), redogöra för var vi befinner oss idag samt vilken utveckling som är planerad för kommande års arbeten med RUHB.

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png

FÖRELÄSARE

Stefan Landenberg

Socialförvaltningen

Stefan Landenberg, nu säkerhetschef på Socialförvaltningen i Helsingborg där han arbetar med säkerhe...

Läs mer om våra föreläsare här