Brandbefälsmötet 2020

Kenneth Hermansson - Föreläsare

Kenneth Hermansson

Kenneth Hermansson

Räddningstjänsten Jönköping

Kenneth Hermansson är brandingenjör och arbetar på Räddningstjänsten Jönköping. Han är ansvarig för FIP-utbildningen inom Räddsam F och har själv mångårig erfarenhet av att åka FIP. Kenneth kommer till Brandbefälsmötet för att på konferensens andra dag berätta om Hur FIP-funktionen utvecklas nationellt.

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png

FÖRELÄSARE

Dan Eliasson

MSB

Dan Eliasson är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. Dan Eliasson ko...

Läs mer om våra föreläsare här