Brandbefälsmötet 2020

Johan Gert - Föreläsare

Johan Gert

Johan Gert

SKR

Johan Gert arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner med frågor inom skydd mot olyckor - förebyggande, sotning och brandskyddskontroll, utryckning och räddningstjänst under höjd beredskap, samt alarmering. Johan kommer tillsammans med Donovan Häll prata om utmaningarna i rekryteringen av RiB och berätta om olika initiativ, till exempel att vårda befintlig personal, skapa kombitjänster i kommunerna och rekrytering på lång och kort sikt.

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png

FÖRELÄSARE

Petronella Norell

MSB

Petronella Norell arbetar som verksamhetsansvarig på MSB:s Enhet för nationella insatser och civilsk...

Läs mer om våra föreläsare här