Brandbefälsmötet 2020

Kjell-Olof Matsson - Föreläsare

Kjell-Olof Matsson

Kjell-Olof Matsson

Transportstyrelsen

Kjell-Olof Matsson arbetar som utredare på Transportstyrelsen, enhet Teknik väg, sektion fordonsregler och har under hösten 2019 utfört regeringsuppdraget att utreda säkerhetshöjande åtgärder för gasbussar. Kjell-Olof kommer till Brandbefälsmötet för att presentera slutsatser och förslag på åtgärder från utredningen.

BRANDBEFÄLSMÖTET

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandbefälsmötet

img/bbm2020/slidelogos/srsab.png
img/bbm2020/slidelogos/swedlock_1.png
img/bbm2020/slidelogos/daga.png
img/bbm2020/slidelogos/lejon_kemi.png
img/bbm2020/slidelogos/msb.png
img/bbm2020/slidelogos/xfire.png
img/bbm2020/slidelogos/werma.png
img/bbm2020/slidelogos/procurator.png
img/bbm2020/slidelogos/cold_cut_system.png
img/bbm2020/slidelogos/brissman.png
img/bbm2020/slidelogos/ferno.png
img/bbm2020/slidelogos/eletrolux.png
img/bbm2020/slidelogos/elji_sport.png
img/bbm2020/slidelogos/ocab.png
img/bbm2020/slidelogos/birepo.png
img/bbm2020/slidelogos/ljungbyhed.png
img/bbm2020/slidelogos/addsec.png
img/bbm2020/slidelogos/zeziola.png
img/bbm2020/slidelogos/sos.png
img/bbm2020/slidelogos/t_kartor.png
img/bbm2020/slidelogos/cinus.png

FÖRELÄSARE

Elin Isfall

Räddningstjänsten Jönköping

Elin Isfall jobbar som brandingenjör i beredskap i Jönköping och är också chef för deras olycksföreb...

Läs mer om våra föreläsare här