BRANDBEFÄLSMÖTET 2022

Joakim Ekberg - Föreläsare

Joakim Ekberg

Joakim Ekberg

MSB

Joakim Ekberg arbetar som statistikproducent på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På Brandbefälsmötet 2022 kommer Joakim att berätta om de nya föreskrifterna som reglerar hur kommunerna ska skicka in undersökningsrapporter till MSB enligt lagen om skydd mot olyckor, och om hur MSB stödjer kommunerna i det fortsatta arbetet med dessa rapporter.

MSB

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

7.950 kronor exkl. moms.
Grupplicens innebär fritt antal inloggningar inom egna organisationen/
räddningstjänsten. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Brandbefälsmötet 2022 presenteras av

img/bbm21/slideLogos/svebab.png
img/bbm21/slideLogos/zeziola.png
img/bbm21/slideLogos/northcom.png
img/bbm21/slideLogos/addsec.png
img/bbm21/slideLogos/coldcutsys.png
img/bbm21/slideLogos/less.png