BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Medverkande företag

Brandbefälsmötet 2023 Medverkande företag

Välkommen att besöka oss i utställningen under
Brandbefälsmötet 2023


Svenska Brandslangsfabriken AB
Svenska Brandslangsfabriken AB

Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) är Nordens enda producent av rundvävd, flatrullad och formstabil vävslang. Vi finns i Skene, ca 3.5 mil söder om Borås. Vi är kända för vår brandslang över stora delar av världen, inte minst tack vare den kvalitet vi levererar. Med hjälp av vår erfarenhet och den kompetens vi samlat på oss under många år har vi kunnat utveckla våra slangar så att de idag håller absoluta högsta klass. Detta är också grunden till att vi lyckats utveckla slangarna vidare, så att de nu också klarar kraven inom många andra områden. Vi kompletterar också vårt sortiment med produkter från andra tillverkare och ställer då lika höga krav på våra underleverantörer som på oss själva vad gäller kvaliteten och snabb service. Vi väljer våra underleverantörer med största omsorg.

Läs mer om Svenska Brandslangsfabriken AB

Tenstar
Tenstar

Tenstar Simulation offers a wide range of professional machine training simulators divided into five segments Transportation, Construction, Agriculture Forrestry and Traffic.

The simulators are developed by engineers in close cooperation with key players in the respective markets. The graphics are designed with an emphasis to create real machine models and actual work environments/scenarios. Each machine type has a set of carefully developed exercises, optimized to train the students in areas of maintenance, driving skills, maneuvering skills and safety.

Tenstar Simulation offer the unique ability to combine several different machine types within the same simulator hardware providing the benefit of flexible and cost effective learning.

The hardware contains several parts of the highest quality made in Sweden. Seat, armrests and controls come from manufacturers in the industry. The hardware is available in several different designs where you can choose components to make it fit different machine types in the best way.

Multi Machine Environment (MME) allows the user to network multiple simulator seats/machines into one site environment.

OUR MISSION is to minimize emissions, increase efficiency and improve safety during and after operator training in construction, transportation and agricultural industries.

Läs mer om Tenstar

Brissmans Brandredskap
Brissmans Brandredskap

Brissmans Brandredskap har sedan det startades i slutet av 20-talet både arbetat med att ta fram samt vara återförsäljare av högkvalitativ räddningsutrustning. Vi är idag en av Sveriges ledande leverantörer av skyddsutrustning och erbjuder ett väl utvalt sortiment ifrån branschledande tillverkare. Med många års erfarenhet av räddningsmateriel har vi samlat på oss stor kunskap om räddningsutrustning och erbjuder idag våra kunder tillförlitliga produkter, trygga leveranser och bra vägledning vid val av produktlösningar.

Läs mer om Brissmans Brandredskap

Incendium AB
Incendium AB

Incendium AB är ett bolag specialiserat på att förse industrikunder med brandskyddssystem. Våra kunder finns i industrisegmentet och med tyngdpunkt i petrokemisk industri. Vi arbetar på uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder för att på bästa sätt uppnå myndigheters och kunders intresse och krav. Vi har vårt kontor i Kungälv, norr om Göteborg och är verksamma i stora delar av världen.

Läs mer om Incendium AB

Trimtex
Trimtex

Trimtex levererar högkvalitativa träningskläder till Triathlon, löpning, cykling, orientering, friidrott, längdskidåkning och andra idrotter. Vi är specialister på specialdesignade träningskläder till föreningar och företag. Vi samarbetar med idrottare i världsklass för att utveckla och testa våra produkter och på så sätt göra dem så bra som möjligt för din träningsupplevelse.

Läs mer om Trimtex

T-Kartor
T-Kartor

Din geospatiala partner inom Defence och Public Safety. Vi hjälper dig att ta kontroll över och strukturera din geospatiala data samt omvandla den till beslutsfärdig information i din verksamhet. Våra system är designade för interoperabilitet och delning av data med dina partners, samtidigt som ni kan upprätthålla högsta säkerhetsstandard.

Läs mer om T-Kartor

Cold Cut Systems
Cold Cut Systems

Cold Cut Systems är tillverkare och leverantör av coldcut™ cobra – ett brandbekämpningsverktyg som kombinerar säkerhet och effektivitet med minimal miljöpåverkan. Cold Cut Systems har bidragit till säkrare brandbekämpning sedan 1997. Cobrametoden, som innebär kylning av brandgaser från en säkrare plats utifrån, är ett av de säkraste och mest effektiva sätten att släcka bränder. Cobra finns idag i 45 länder och används främst av den kommunala räddningstjänsten, men också i; raffinaderier, biltillverkning, stål- och pappersindustri, kemisk processindustri, icke-kärnkraftverk och kärnkraftverk, kolgruvor, flygplatser och inom maritima områden.

Cold Cut Systems har sitt huvudkontor i Kungsbacka med dotterbolag i Storbritannien Nederländerna. Vi finns även representerade av distributörer i Europa, Mellanöstern och Asien.

Läs mer om Cold Cut Systems

Elji Sport
Elji Sport

Utrustning att lita på i vått och torrt. Varje dag, året runt och i alla väder förlitar vi oss till Räddningstjänsten, försvaret och privata aktörer. Vi lägger vår säkerhet i deras händer. Det vill vi kunna göra med gott samvete och i trygg förvissning om att dessa har den utrustning och utbildning som krävs.

För att kunna trygga vår säkerhet så är det övning som gäller och att i skarpt läge kunna lita på att utrustningen levererar. Utrustning som ofta får utstå extremt tuff behandling. Det är vi medvetna om på Elji Sport. Det är också därför som vi blivit en trygg partner till Räddningstjänsten, försvaret och andra aktörer som behöver trygga säkerhet i olika miljöer och sammanhang.

Elji Sport tillverkar och levererar övnings-/skyddsutrustning för brand- och livräddning. Till denna utrustning tillverkar vi även tilläggsprodukter som vi antingen tagit fram själva eller i samarbete med våra uppdragsgivare.

Läs mer om Elji Sport

Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen

Vi arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som, tillsammans med de lokala brandskyddsföreningarna och våra medlemmar, arbetar och driver opinion för ett brandsäkert och hållbart Sverige. Vi är ett opartiskt och branschöverskridande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom kunskapsspridning, utbildning, restvärderäddning, besiktning och konceptet Heta Arbeten®.

Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher samt stödjer forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

Läs mer om Brandskyddsföreningen

Dafo
Dafo

Med 100 års branscherfarenhet är vi idag en av Nordens största leverantörer av brandskydd och räddningsmateriel. Dafo är ett svenskägt familjeföretag med den huvudsakliga verksamheten i Norden.

Vi har marknaden bredaste sortiment av lösningar, produkter och tjänster för allt inom brandskydd. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda spetskompetens för dig som kund, oavsett vad du behöver hjälp med.

Vi är den ledande leverantören till brandförsvaren i Sverige och även landets största leverantör av fasta släcksystem.

Företagets huvudkontor finns i Tyresö strax söder om Stockholm. Vi har drygt 100 återförsäljare med montage- och servicekapacitet runt om i Sverige och ett stort internationellt nätverk.

I Dafo-koncernen ingår Dafo Brand AB och dotterbolaget Turvata OY AB som är Finlands ledande aktör inom brand- och räddningsbranschen. Koncernens systerbolag är Dafo Fomtec AB som arbetar med skumtillverkning och distribution, Dafo Security AB som arbetar med säkerhetslösningar samt Dafo Vehicle Fire Protection AB som är en ledande leverantör av branddetektions- och brandsläckningssystem för bland annat bussar och tunga fordon.

Läs mer om Dafo

AddSecure
AddSecure

We secure IoT connectivity solutions in a connected world. The world is becoming increasingly connected. Organizations in a variety of industries are using the capabilities of smart technology – IoT – and data to operate more efficiently, reduce costs, improve decision-making, and increase the value of the business. This puts great demands on the IoT connectivity solutions and data being safe and secure. Life, property, vital societal functions and large values depend on it.

This is where AddSecure makes a difference. With our experience and expertise within IoT, secure critical communications and secure data, we make it safe and easy for connected devices to transfer data and to communicate with each other – in alarms, buildings, construction, power grids, trucks and much more.

We secure IoT connectivity solutions in a connected world. Making it both safe and smart.

Läs mer om AddSecure

Swedlock
Swedlock

Swedlock – Säkra Pålitliga Hållbara. Målet har sedan starten 2007 varit att minska krånglet med nyckelhantering inom hemtjänsten, något som vi stolt konstaterar att vi lyckats med. Våra system finns i dagsläget i var tredje kommun i Sverige och det tillkommer nya kunder varje månad. Sedan några år tillbaka har vi även breddat vårt erbjudande till att omfatta fler professionella kundgrupper. Vårt fokus ligger nu på att digitalisera lås- och nyckelhantering inom all kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.

Vid första anblicken kan man tycka att digitala låssystem är en rent säkerhetsmässig fråga där fokus ligger på att förhindra obehöriga att ta sig in genom en dörr. Och så är det givetvis. Våra produkter är säkra. De är rent av säkrast. Men det är när man adderar de övriga bitarna, som exempelvis hur vi gör kundens upplevelse från inköpsbeslut till ett fullt implementerat låssystem så bra och störningsfritt som möjligt, som vi verkligen gör skillnad. Vi har stor rutin på att införa digitala lås hos våra kunder snabbt och effektivt. Att våra produkter skall fungera klanderfritt år ut och år in och kräva ett minimum av underhåll är också en vinst, för kunder, oss själva och miljön.

För att förstå och försäkra oss om att tillgodose kundernas problem, behov och önskemål arbetar vi alltid nära våra kunder. Dessutom utvecklar vi allting i våra erbjudanden i egen regi. I möjligaste mån försöker vi även hitta underleverantörer i närområdet. Det underlättar ett effektivt och nära samarbete, samtidigt som det minimerar ledtider, transporter och miljöpåverkan.

Läs mer om Swedlock

NOAQ Flood Protection
NOAQ Flood Protection

NOAQ Flood Protection AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer översvämningsskydd på den globala marknaden. Det finns ett stort behov av effektivare och snabbare skydd än sandsäckar och jordvallar, och med de klimatförändringar vi nu ser kommer behovet att öka än mer framöver.

Våra främsta produkter är Boxvallen och Tubvallen, självförankrande mobila skyddsvallar som är enkla att använda och som går snabbt att bygga upp. De är båda utvecklade av oss själva, och tillverkas i Sverige och Danmark.

NOAQ Flood Fighting System inrymmer även andra produkter, och fler är på väg. Målet är att kunna erbjuda ett heltäckande system av översvämningsskydd för alla möjliga situationer.

Läs mer om NOAQ Flood Protection

Denios
Denios

Vi är ett familjeföretag som i mer än 35 år har utvecklat hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet inom området hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Bevarandet av våra naturresurser och en ansvarsfull hantering av vår miljö styr våra insatser och vår syn på framtiden. Vårt mål är att människor ska kunna gå säkra till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor, såväl som att miljön ska få så lite negativ påverkan som möjligt från allas våra olika verksamheter. Vi vill skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Är ni med oss?

Läs mer om Denios

LifeClean International AB
LifeClean International AB

LifeClean International AB är ett svenskt företag med säte i Uddevalla som grundades år 2012 efter ett forskningssamarbete med forskare från Örebro Universitetssjukhus. Målet var att ta fram ett spordödande medel, som resulterade i LifeClean Desinfektion - en världsunik, patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion. Sedan start har vi samarbetat med flertalet forskningsinstitut och betydande aktörer på marknaden för att driva utvecklingen av desinfektionsprodukter och infektionskontroll framåt. Vi bedriver idag forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av våra desinfektionsprodukter med missionen att bidra till marknadens kunskap för att förbättra den globala hälsan.

Läs mer om LifeClean International AB

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/denios.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png
img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/swedlock.png