BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Medverkande företag - Swedlock

Brandbefälsmötet 2023 Medverkande företag Swedlock

Swedlock


Swedlock – Säkra Pålitliga Hållbara. Målet har sedan starten 2007 varit att minska krånglet med nyckelhantering inom hemtjänsten, något som vi stolt konstaterar att vi lyckats med. Våra system finns i dagsläget i var tredje kommun i Sverige och det tillkommer nya kunder varje månad. Sedan några år tillbaka har vi även breddat vårt erbjudande till att omfatta fler professionella kundgrupper. Vårt fokus ligger nu på att digitalisera lås- och nyckelhantering inom all kommunal verksamhet, annan viktig samhällsservice och samhällskritisk infrastruktur.

Vid första anblicken kan man tycka att digitala låssystem är en rent säkerhetsmässig fråga där fokus ligger på att förhindra obehöriga att ta sig in genom en dörr. Och så är det givetvis. Våra produkter är säkra. De är rent av säkrast. Men det är när man adderar de övriga bitarna, som exempelvis hur vi gör kundens upplevelse från inköpsbeslut till ett fullt implementerat låssystem så bra och störningsfritt som möjligt, som vi verkligen gör skillnad. Vi har stor rutin på att införa digitala lås hos våra kunder snabbt och effektivt. Att våra produkter skall fungera klanderfritt år ut och år in och kräva ett minimum av underhåll är också en vinst, för kunder, oss själva och miljön.

För att förstå och försäkra oss om att tillgodose kundernas problem, behov och önskemål arbetar vi alltid nära våra kunder. Dessutom utvecklar vi allting i våra erbjudanden i egen regi. I möjligaste mån försöker vi även hitta underleverantörer i närområdet. Det underlättar ett effektivt och nära samarbete, samtidigt som det minimerar ledtider, transporter och miljöpåverkan.

Swedlock

Webbplats: Swedlock

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/swedlock.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png
img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/denios.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png