BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Medverkande företag - Denios

Brandbefälsmötet 2023 Medverkande företag Denios

Denios


Vi är ett familjeföretag som i mer än 35 år har utvecklat hela marknaden för miljösäkerhet och arbetssäkerhet inom området hantering, förvaring och sanering av kemikalier. Bevarandet av våra naturresurser och en ansvarsfull hantering av vår miljö styr våra insatser och vår syn på framtiden. Vårt mål är att människor ska kunna gå säkra till sin arbetsplats och klara arbetsdagen utan olyckor, såväl som att miljön ska få så lite negativ påverkan som möjligt från allas våra olika verksamheter. Vi vill skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Är ni med oss?

Denios

Webbplats: Denios

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png
img/bbm23/slideLogos/swedlock.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png
img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/denios.png