BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Emma Nordwall - Föreläsare

Emma Nordwall

Emma Nordwall

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall är Förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Emma engagerar sig ofta i utveckling, projekt och forskningsreferensgrupper för räddningstjänstfrågor och ser därför en framtid med en modern och flexibel räddningstjänst som möter samhällets behov snabbare. Emma kommer att vara vår moderator under konferensens två dagar och leda oss genom de olika programpunkterna.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/denios.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/swedlock.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png