BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Föreläsare

Brandbefälsmötet 2023 Föreläsare

Emma Nordwall

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall är Förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Emma engagerar sig ofta i utveckling, projekt och forskningsreferensgrupper för räddningstjänstfrågor och ser därför en framtid med en modern och flexibel räddningstjänst som möter samhällets behov snabbare. Emma kommer att vara vår moderator under konferensens två dagar och leda oss genom de olika programpunkterna.

Läs mer om Emma

Ove Brunnström

MSB

Ove Brunnström arbetar på MSB som handläggare på Enheten för räddningstjänst vid stora olyckor. På Brandbefälsmötet 2023 kommer Ove, under programblocket Civil Beredskap, att berätta mer om Räddningstjänstens ansvar under höjd beredskap samt redogöra för Regeringsuppdraget räddningstjänst under höjd beredskap.

Läs mer om Ove

Lynn Ranåker

MSB

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling som stöd till kommunal räddningstjänst. Lynn har miljö, utveckling och innovation som specialområden då hon har en bakgrund som forskare inom biologi med inriktning vatten. På Brandbefälsmötet 2023 kommer Lynn berätta mer om Utredningen om omhändeetagande av släckvatten.

Läs mer om Lynn

Kristina Wormell

Länstyrelsen/Civo Syd

Kristina Wormell har projektlett uppstarten av södra civilområdeskansliet. På Brandbefälsmötet 2023 kommer Kristina tillsammans med Carl-Axel Stenberg att beskriva vilken roll den högre regionala nivån i form av Civilområden har i den nya beredskapsstrukturen. Fokus kommer att ligga på vilka förutsättningar uppbyggnaden har, hur långt vi har kommit och vart vi ser att vi är på väg i närtid.

Läs mer om Kristina

Johan Nilsson

Räddningstjänstens Västra Blekinge

Johan Nilsson jobbar på Räddningstjänstens Västra Blekinge där han bland annat arbetar som Regional insatsledare i Blekinge län. Johan kommer att vara med i paneldiskussionen Exempel på utformning av RIL där han kommer presentera den förändring som räddningstjänstsförbunden i Blekinge gjorde 2022 vid införandet at RIL.

Läs mer om Johan

Ulf Lago

Räddningstjänsten Östra Götaland

Ulf Lago är förbundsdirektör och räddningschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Ulf kommer på Brandbefälsmötet 2023 att prata under programpunkten Regional insatsledare. Ulf är utbildad brandingenjör vid Lunds Tekniska Högskola och har 25 års erfarenhet av ledning av räddningsinsatser och ledning av räddningsledningssystem.

Läs mer om Ulf

Agneta Mattsson

MSB

Agneta Mattsson är utvecklingshandläggare och projektledare nationella förstärkningsresurser och snabbinsatsstyrkor på enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB. Agneta kommer till Brandbefälsmötet 2023 för att berätta mer om förstärkningsresurs för stöd samverkan och ledning, FSOL.

Läs mer om Agneta

Patrik Kullman

MSB

Patrik Kullman arbetar på MSB:s enhet för inriktning av skydd mot olyckor, som ansvarar för tillsynen av kommunernas ansvar enligt LSO. Patrik har arbetat med utvecklingsfrågor för räddningstjänst i drygt 25 år och även kombinerat med olika chefsroller samt operativa funktioner i ledningssystemet i Stockholm och Uppsala. Patrik började på MSB i september 2022 och kommer senast från en tjänst som räddningschef på Sörmlandskustens räddningstjänst. Just nu arbetar han bland annat med att utveckla MSB:s tillsyn av kommunernas förmåga till räddningsinsats.

Läs mer om Patrik

Kristoffer Bäckström

Försvarsutbildarna

Kristoffer Bäckström är chef för avdelningen kommunikation och civila uppdrag på Försvarsutbildarna som är en frivillig försvarsorganisation. Kristoffer kommer att berätta om räddning- och röjningsstyrkor som är särskilda förstärkningsresurser på regional nivå. Styrkorna ska kunna förstärka den kommunala räddningstjänsten i krig men också för att förstärka krisberedskapen och den kommunala räddningstjänsten vid allvarliga olyckor och händelser i fredstid.

Läs mer om Kristoffer

Anders Forsell

MSB

Anders Forsell arbetar på MSB där han är utbildningsutvecklare/handläggare - främst utveckling av utbildning riktat gentemot kommunal räddningstjänst. Till Brandbefälsmötet kommer Anders för att berätta mer om MSB:s utbildningssystem för ledning.

Läs mer om Anders

Jesper Boqvist

Brandskyddsföreningen

Jesper kommer till Brandbefälsmötet för att berätta mer om Civil insatsperson i glesbygd.

Läs mer om Jesper

Mikael Aspelin

Storstockholms Brandförsvar

Mikael Aspelin arbetar som funktionsansvarig och flygsystemansvarig på Storstockholms Brandförsvar. Mikael kommer till Brandbefälsmötet, tillsammans med sin kollega Mathias Häglund, för att prata om Utveckling av drönarorganisation inom räddningstjänsten.

Läs mer om Mikael

PO Malmquist

Rep. MSB

PO Malmquist har åt MSB arbetat i ett projekt för att ta fram en mer effektiv metod för släckning av litiumjonbatterier. Projektet har pågått i ett år och det är första gången metoden presenteras.

Läs mer om PO

Daniel Kjellén

MSB

Daniel Kjellén arbetar som utredare med inriktning på de frivilliga försvarsorganisationerna vid MSB:s enhet för finansiering av beredskapsutveckling. Daniel kommer att berätta om varför frivilliga är en viktig aktör för räddningstjänsten att samverka med inför och under höjd beredskap.

Läs mer om Daniel

Mathias Häglund

Storstockholms Brandförsvar

Mathias Häglund arbetar som Ledningsoperatör /UAV-pilot&Instruktör på Storstockholms Brandförsvar. På Brandbefälsmötet kommer Mathias, tillsammans med sin kollega Mikael Aspelin, att berätta om Utveckling av drönarorganisation inom räddningstjänsten.

Läs mer om Mathias

Lovisa Hoff

Räddningstjänsten Storgöteborg

Lovisa Hoff är brandingenjör och regional insatschef vid Räddningstjänsten Storgöteborg med erfarenhet från både statlig (Kustbevakningen) och kommunal räddningstjänst. Lovisa kommer på Brandbefälsmötet att vara med i paneldiskussionen RIL (regional Insatsledare) och även ge exempel på hur det fungerar i deras region.

Läs mer om Lovisa

Maja Norling

Räddningstjänsten Dala Mitt

Maja Norling, arbetar som tf räddningschef sedan september på Räddningstjänsten Dala Mitt. Maja är brandingenjör i grunden som arbetat både förebyggande och operativt inom räddningstjänsten. Senast kommer hon från en tjänst som vakthavande befäl. På Brandbefälsmötet kommer Maja att berätta om Brand i gasollager Falun.

Läs mer om Maja

Ida Assarsson

Region Skåne

Ida Assarsson är ambulanssjuksköterska inom Region Skåne. Ida, som har jobbat inom ambulansen i 7 år, är även instruktör i PDV (pågående dödligt våld), Stora C/X samt Region Skånes nya koncept gällande prehospitalt arbete i skadeområde. Ida kommer på Brandbefälsmötet att berätta mer om Ny metodik för arbete på uppsamlingsplats och samverkan.

Läs mer om Ida

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/denios.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/swedlock.png
img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png
img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png