Föreläsare

Föreläsare

Här hittar du föreläsarna på Brandbefälsmötet 2024

  • All Posts
  • Föreläsare
Lynn Ranåker 

Lynn Ranåker är handläggare på MSB:s enhet för brand och räddning och arbetar främst med metod- och teknikutveckling som stöd…

Adam Dybbroe

Adam är forskningsledare och satellitexpert på SMHI. Han leder bl.a. en liten grupp som ansvarar för all real-tidsbearbetning av satellitdata…

Lars Magnusson

Lars Magnusson kommer från Räddningstjänsten Storgöteborg där han arbetar som insatschef. På Brandbefälsmötets första dag, den 3 april, kommer Lars…

Mattias Östling

Mattias Östling är Brandinspektör/Utredare och arbetar på Räddningstjänsten Hässleholm. Mattias huvudsakliga uppdrag är att handskas med operativa förebyggandefrågor, utredning/utvärdering av…

Anders Edstam

Mattias Östling är Brandinspektör/Utredare och arbetar på Räddningstjänsten Hässleholm. Mattias huvudsakliga uppdrag är att handskas med operativa förebyggandefrågor, utredning/utvärdering av…

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget