Välkommen till helsingborg och

BRANDBEFÄLSMÖTET
Konferens 3-4 april 2024

En nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker
inom räddningstjänsten i Sverige.

Erfarenhetsutbyte, intressanta diskussioner och paneldebatter

Välkommen till Helsingborg och Sundspärlan 3-4 april 2024!

Välkommen till Brandbefälsmötet 2024 – en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige. Brandbefälsmötet har blivit ett etablerat forum och en av Sveriges största mötesplatser där de kommunala räddningstjänsterna tillsammans med kollegor och branschföretag möts för erfarenhetsutbyte varvat med intressanta diskussioner och paneldebatter.

Civilt försvar

Uppbyggnaden av det civila försvaret bör ökas skyndsamt enligt rapport från Försvarsberedningen till Regeringen december 2023. Vad innebär detta för räddningstjänsterna runt om i landet?

Inträffade händelser

Lyssna till erfarenhetsåterkoppling från aktuella ämnen och händelser från kollegor i branschen.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Planering och uppbyggnad vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

Under Brandbefälsmötet 2024 anordnas det en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen.

Brandbefälsmötet 2024 genomförs på plats i Helsingborg

Konferensprogrammet sträcker sig över två dagar och programgruppen har tagit fram ett fullmatat program. Årets blockrubriker är Inträffade händelser, Civilt försvar, Metodik, utveckling och Styrning av svensk räddningstjänst.

Uppbyggnaden av det civila försvaret bör ökas skyndsamt enligt den rapport som Försvarsberedningen presenterade för regeringen i december 2023. Vad innebär detta för räddningstjänsterna och det fortsatta arbetet kring införande av civilt försvar.  Vi får ta del av exempel från en räddningstjänst ute i landet.

Brandbefälsmötet har blivit en viktig konferens och mötesplats för personal, chefer och brandbefäl inom räddningstjänsten i Sverige. Vi kommer att gå igenom ett antal inträffade aktuella händelser och dra lärdom och erfarenheter kring dessa. Brandbefälsmötet är ett utmärkt sätt att ge den egna personalen möjlighet att ta del av den senaste informationen från myndigheter och få erfarenhetsåterkoppling från aktuella ämnen och händelser från kollegor i branschen.

Brandbefälsmötet 2024 arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget.

3-4 april 2024

Anmäl dig till Brandbefälsmötet nu!

Vi hälsar er varmt välkomna till Helsingborg och ser fram emot ett par lärorika och givande dagar med intressanta diskussioner tillsammans med kollegor från hela Sverige.

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget