Program

Här hittar du programmet för Brandbefälsmötet 2024!

Dag 1, 3 april

Inträffade händelser och teknik
08:30-09:00 Räddningstjänstens medverkan vid snökaoset på E22
Mattias Östling - Räddningstjänsten Hässleholm
09:00-09:30 Skredolyckan på E6 i Stenungssund
Lars Magnusson - Räddningstjänsten Storgöteborg
09:30-10:00 Brand i batterilager i Göteborg
Göran Kallin - Räddningstjänsten Storgöteborg
10:00-10:30 Kaffepaus
10:30-11:00 Släckmedelsdomen i Hova
Lynn Ranåker - MSB
11:00-11:30 Satellitövervakning för att upptäcka skogsbränder
Adam Dybbroe - SMHI
11:30-12:00 Erfarenheter från MSB:s tillsynen av svensk räddningstjänst
Anders Edstam - MSB

Dag 2, 4 april

Civil beredskap
08:30-09:00 MSB:s inriktning med ekonomiskt stöd för återuppbyggnad av RUHB
Ove Brunnström - MSB
09:00-09:30 Hur går det med återinförandet av civilplikt?
Per Hulling - MSB
09:30-10:00 MSB:s planeringsförutsättningar RUHB
Sören Jonsson - MSB
10:00-10:20 Kaffepaus
10:20-10:50 Exempel från en räddningstjänst RUHB
Micael Svensson - Räddningstjänst Kristianstad
10:50-11:20 Arbetstidsdirektivet hur påverkar detta svensk räddningstjänst?
Andreas Bengtsson - Räddningstjänsten Kristianstad
11:20-11:40 EU:s nya krav - förändring för svensk räddningstjänst
Anders Cederberg Brandmännens Riksförbund
11:40-12:10 Restvärdesarbetet Lisebergsbranden
Jon Pile - Brandskyddsföreningens Restvärdesräddning

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget