BRANDBEFÄLSMÖTET 2023

Presentationer

Brandbefälsmötet 2023 Presentationer

Onsdagen 8 mars

09:00-09:30 Registrering
kaffe serveras utställningen
09:30-09:45 Välkommen till Brandbefälsmötet 2023
Ola Carlson - Räddningstjänsten Skåne Nordväst
09:45-10:15 Nationell hotbild och återuppbyggnaden av totalförsvaret
Camilla Asp - Överdirektör MSB
Civil beredskap
10:15-10:40 Civilförsvarsområden, hur ska det fungera?
Niklas Nordgren - Civo Syd
10:40-11:10 Räddningstjänstens ansvar under höjd beredskap
Ove Brunnström - MSB
11:10-11:30 Samverkan med frivilligorganisationer
Daniel Kjellén - MSB
11:30-12:00 Regeringsuppdrag räddningstjänst under höjd beredskap
Ove Brunnström - MSB
12:00-13:30 Lunch
Inträffade händelser
13:30-14:00 Brand i gasollager Falun
Maja Norling - Räddningstjänsten Dala mitt
14:00-14:30 Efarenheter från brand i solcellsanläggning på villa i Vänersborg
Ulrik Olsson - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
14:30-15:00 Utveckling av drönarorganisation inom räddningstjänsten
Mikael Aspelin, Mathias Häglund - Storstockholms Brandförsvar
15:00-15:40 Kaffe
kaffe serveras utställningen
Metod, utveckling och styrning av Svensk räddningstjänst
15:40-16:00 Förstärkningsresurs för stöd samverkan och ledning, FSOL
Agneta Mattson - MSB
16:00-16:20 Utredning om omhändertagande av släckvatten
Lynn Ranåker - MSB
16:20-17:00 Exempel på utformning av RIL (regional insatsledare) med paneldiskussion
Johan Nilson - Räddningstjänsten Västra Blekinge
Lovisa Hoff - Räddningstjänsten Storgöteborg
Ulf Lago - Räddningstjänsten Östra Götaland
17:00- Mingel i utställningen
19:30 Buffé på Good Morning Hotel

Torsdag 9 mars

Metod, utveckling och styrning av Svensk räddningstjänst
09:00-09:30 Utfallet av tillsynen av kommunal räddningstjänst
Patrik Kullman - MSB
09:30-10:00 MSB:s utbildningssystem för ledning
Anders Forsell - MSB
10:00-10:30 Civil Insatsperson – nationellt koncept för ökad spridning
Jesper Boqvist - Brandskyddsföreningen
10:30-11:15 Kaffe
kaffe serveras utställningen
11:15-11:45 Förstärkningsresurs räddnings- och röjningsstyrkor
Kristoffer Bäckström - Försvarsutbildarna
11:45-12:15 Ny metodik för arbete på uppsamlingsplats och samverkan
Ida Assarsson - Region Skåne
12:15-12:45 Rapport fullskaleförsök brandsläckning av litiumjonbatterier i elbilar
PO Malmqvist
12:45-13:00 Avslutning av Brandbefälsmötet 2023
Emma Nordwall - Räddningstjänsten Skåne Nordväst
13:00 Lunch

ERBJUDANDE

Erbjudande!

Vi erbjuder de räddningstjänster och organisationer som vill skicka flera deltagare att gå 4 betala för 3.

Brandbefälsmötet 2023

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandbefälsmötet 2023 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Brandbefälsmötet 2023 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandbefälsmötet 2023 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen till oss i utställingen på Brandbefälsmötet 2023

img/bbm23/slideLogos/brissman.png
img/bbm23/slideLogos/trimtex.png
img/bbm23/slideLogos/cold_cut.png
img/bbm23/slideLogos/svebab.png
img/bbm23/slideLogos/life_clean.png
img/bbm23/slideLogos/eljisport.png
img/bbm23/slideLogos/bsf.png
img/bbm23/slideLogos/incendium.png
img/bbm23/slideLogos/tkartor.png
img/bbm23/slideLogos/noaq.png
img/bbm23/slideLogos/dafo.png
img/bbm23/slideLogos/addsecure_slide.png
img/bbm23/slideLogos/tenstar.png
img/bbm23/slideLogos/swedlock.png
img/bbm23/slideLogos/denios.png