Adam Dybbroe

Adam Dybbroe

Adam Dybbroe

SMHI

Adam är forskningsledare och satellitexpert på SMHI. Han leder bl.a. en liten grupp som ansvarar för all real-tidsbearbetning av satellitdata från råa data som hämtas ned i Norrköpping till färdiga produkter till användare inom och utanför SMHI, inklusive de meteorologiska och oceanografiska modelsystemen. Adam kommer på Brandbefälsmötet 2024 att berätta om Satellitövervakning för att upptäcka skogsbränder. 

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget