Anders Edstam

Anders Edstam

Anders Edstam

MSB

Anders Edstam är enhetschef på MSB för enheten för inriktning av skydd mot olyckor. Anders bakgrund är mångårig erfarenhet från ledande befattningar i kommunal räddningstjänst vid Södertörns brandförsvarsförbund. På Brandbefälsmötet 2024 kommer Anders att berätta mer om Erfarenheter från MSB:s tillsynen av svensk räddningstjänst.

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget