Lars Magnusson

Lars Magnusson

Lars Magnusson

Räddningstjänsten Storgöteborg

Lars Magnusson kommer från Räddningstjänsten Storgöteborg där han arbetar som insatschef. På Brandbefälsmötets första dag, den 3 april, kommer Lars att berätta om skredolyckan på E6 i Stenungsund som inträffade i september 2023.  

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget