Mattias Östling

Mattias Östling

Mattias Östling

Räddningstjänsten Hässleholm

Mattias Östling är Brandinspektör/Utredare och arbetar på Räddningstjänsten Hässleholm. Mattias huvudsakliga uppdrag är att handskas med operativa förebyggandefrågor, utredning/utvärdering av insats, tillgänglighet och insatsmöjligheter samt viss myndighetsutövning i form av tillsyn och tillstånd LSO/LBE. Tjänsten är en delad tjänst där den andra delen består i att i systemledning knutet till ELS verka som Dritchef/Vakthavande befäl i Skåne Nord Ost.
Mattias har varit verksam i Räddningstjänsten sedan 2006 med brandman i botten (SMO) för att sedan ta steget till myndighetssidan 2016 och vakthavandebefäl från 2020.

Brandbefälsmötet

Brandbefälsmötet är en nationell brandkonferens som vänder sig till alla chefer, befäl och politiker inom räddningstjänsten i Sverige.

© 2024 brandbefalsmotet.se

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Brandbefälsmötet arrangeras av Räddningstjänsten Skåne Nordväst tillsammans med Informationsbolaget